Komarci opšte

 zastita5problemi5opste5KOMARCI

O  vrsti
Komarci žive u svim krajevima sveta, osim u polarnim u pustinjskim predelima, a broj ovih insekata je većI u toplim i vlažnim delovima planete.  Različiti podaci o nastanku vrste dosežu do doba krede, neki čak i ranije.

Poznato je oko 3500 vrsta čija veličina varira od 3 do 10 mm, kao i boja koja se javlja u rasponu od sivo- braon, braon-žute, crvenkaste, gotovo crne. Proces razmnožavanja je istovetan za sve vrste. Ženke polažu jaja u vodi, nakon čega sledi faza larve koja se hrani algama i bakterijama sa površine vode. Sledeća je faza lutke u kojoj se telo strukturira i nakon toga nastaje odrastao komarac. Ovaj process traje od 5 do 14 dana.

Par dana nakon perioda lutke, komarci mogu da se pare. Mužjaci formiraju rojeve u koje ženka uleće i sa odabranim mužjakom obavlja reproduktivni čin u letu ili  na mirnijem mestu. U toku jednog parenja ženke polažu između 150 i 400 jaja i to čine do pet puta u toku godine. Jaja komaraca mogu da prezime u vodi, a prezimljuju i odrasli komarci na tavanima, u podrumima i garažama.

Većina komaraca  izbegava dnevnu svetlost, ne voli visoke temperature i suv vazduh. Obični komarci napadaju predveče, uveče ili rano ujutru, dok tigrasti komarci, kojih takođe ima na našem području, napadaju u toku dana. Obični komarci u jednoj sekundi ostvare između 200 i 500 zamaha krilima, što čujemo kao dosadno zujanje, dok tigrasti ne ispuštaju zvukove i nemaju mogućnost prezimljavanja.

Život komaraca ne traje dugo. Mužjak živi svega nedelju dana, a ženka do dve nedelje. Pojedina vrsta komaraca se ne udaljava od staništa, dok određene vrste prelete i po nekoliko kilometara. Brzina leta komaraca je od 1,5 do 2,5 km-h.

Iako su poznati kao najsmrtonosnije životinje, u lancu ishrane su korisni jer  oprašuju biljke i predstavljaju hranu za ptice, ribe i druge organizme.