Vukovi zaštita

zastita5problemi5opste5

Zaštita od vukova

Najčešće se koristi (električni pastir) koji sprečava vukove i ostale predatore da napadnu ovce i druge domaće životinje. Psi su odlični čuvari koji uspešno vekovima štite stada. U Rusiji  seljaci koriste šarene balone, jer vukovi ne žele da prilaze nepoznatim predmetima. Trenutno se u Švajcarskoj testira zaštita koristeći lame kao pse čuvare. Testira se i ogrlica za ovce koja meri puls životinje, aktivirajući zaštitu kada se puls ubrza odnosno kad se detektuje opasnost.

KAKO SE ZAŠTITITI?

Pastirski pas

Pas se pokazao kao najbolji čuvar ovaca. Od davnina je pas sa pastirom štitio stada seljaka, što je i danas u praksi.

Električni pastir

Električni pastir je izvor napajanja električne ograde za čuvanje životinja veličine koze do goveda. Električni pastir EP1 priključuje se na standardnu električnu mrežu 230V, električni pastir EP2 na DC izvor od 12V. Životinja koja dodirne električnu ogradu doživi neugodan strujni udar, te neko vreme izbegava ogradu. Taj električni udar nema nikakvih zdravstvenih posledica na životinju, ni na čoveka ako je slučajno dodirne.