Buba rus opšte

 Bubarusi

 O vrsti
zastita5problemi5opste5

Buba rus je svetlo smeđi insekt iz roda bubašvaba. Dužina tela im je od 10-15 mm, manja je od crne bubašvabe. Zahvaljujući trgovini su uspele da se nasele sve delove sveta. Omiljena staništa su im kuhinje, domaćinstva, restorani, pekare, brodovi, bolnice.

Jedu sve od suvih i svežih biljnih i životinjskih ostataka.

Štetu nanose prisustvom, presvlakama i izmetima, tako zagađuju prehrambene proizvode i prostorije u kojima žive ljudi. U potrazi za hranom prelaze iz stana u stan, iz zgrade u zgradu i tom prilikom mogu prenositi zarazne bolesti. Kao prenosioci bolesti od naročitog značaja u bolnicama gde u traganju za hranom, a i prilikom same ishrane dolaze u dodir sa visoko infektivnim agensima.