Buba rus problemi

 Šteta koju uzrokuju buba rusezastita5problemi5opste5

Buba rusi mogu da pričine velike materijalne štete, posebno na elektronskim uređajima, u koje se često zavlače, gde svojim izmetom i urinom mogu da izazovu kvar osetljivih elektronskih sklopova. Mogu biti prenosnici zaraznih bolesti.