Bumbari problemi

 zastita5problemi5opste5Šteta uzrokovana bumbarima

Ubod bumbara u retkim slučajevima može da prouzrokuje i smrt. Ukoliko se kao posledica uboda pojavi jak otok sa pojačanim znojenjem, otežanim disanjem, potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć, jer je moguće da se radi o alergijskoj reakciji. Moguće je čak i da se alergija javi tek posle nekoliko uboda. Njihov otrov je znatno slabiji od pčelinjeg. Takođe, kao i ose, nemaju žaoku sa kukicom pa su u mogućnosti više puta uzastupno da ubodu. Bumbari spadaju u grupu neagresivnih insekata, ubadaju samo kod odbrane gnezda od napasnika ili u slučaju direktne fizičke ugroženosti. Bumbari su aktivni od marta do septembra, retko ubadaju, iako i oni imaju otrovno rilce.