Buve i vaške opšte

 zastita5problemi5opste5Buve i vaške

O vrsti

Buve su spoljašnji paraziti koji se hrane krvlju sisara i ptica. Najpoznatije vrste buva su: mačija buva – Ctenocephalides felis, pseća buva – Ctenocephalides canis, ljudska buva – Pulex irritans. Telo im je čvrsto i pokriveno brojnim dlačicama okrenutim prema nazad, što im omogućava lakše i brže kretanje. Njihovo telo može da izdrži veliki pritisak. Imaju dugačke noge, posebno zadnji par koji je prilagođen za skakanje (vertikalno do 18 cm, horizontalno do 33 cm može da skoči) što je oko 200 puta više od dužine tela, i to čini buvu najboljim skakačem u životinjskom svetu (u odnosu na dužinu tela). Larve buva mogu da žive u pukotinama prljavih podova. Buve imaju sposobnost prilagođavanja na različite domaćine u okviru sisara.

Celi životni ciklus može trajati od dve nedelje, pa čak i do nekoliko meseci, u zavisnosti od okolnosti.

 

Vaške su kožni paraziti toplokrvnih domaćina, što uključuje svaku vrstu ptica i sisara sem kljunara, ljuskara, slepih miševa i riba. Vaške prenose bolesti kao što su tifus.

Osim na domaćinu, kratko vreme mogu da prežive i van domaćina,  što ima veoma veliki značaj u prenošenju vašljivosti. Mogu se prenositi direktno ili indirektno preko opreme i pribora za negu.

Jaja vašiju se čvrsto lepe za dlaku domaćina. Postoje vaške koje sisaju krv i vaške koje ujedaju.

Ljudi imaju tri vrste vaši: vaši glave, vaši tela i stidne vaši.