Buve i vaške problemi

 zastita5problemi5opste5Šteta prouzrokovana buvama

Buve mogu biti opasne. Buve napadaju različite vrste toplokrvnih kičmenjaka uključujući pse, mačke, ljude, kokoške i dr. Buve na telu domaćina uzrokuju svrab koji domaćin pokušava da otkloni griženjem, češanjem i sl. Takođe buve kod nekih domaćina mogu uzrokovati i alergijske reakcije na pljuvačku buva. Najčešća posledica buva na domaćinu jeste blaga oteklina sa ubodnom tačkom. U nekim slučajevima može doći i do opadanja dlake kao posledica čestog češanja, a u ekstremnim slučajevima može doći čak i do anemije.

Buve mogu biti i prenosnici bolesti kao što je  kuga, endemski tifus ili himenolepijaza.

Šteta prouzrokovana vaškama

Poznata je vaš glave koja obitava u koži čoveka. Njen srodnik čovečija odevna vaš prenosi pegavi tifus. One mogu da prenose opasne zaraze na čoveka (npr. bakterije kuge). Najstrašnija epidemija kuge poznata kao crna smrt, harala je Evropom u 14. veku, kada je usmrtila skoro četvrtinu tadašnjeg stanovništva celog kontinenta. Kugu je prenosio ovaj mali insekt dugačak samo 1,8 mm.