Kojoti i šakali problemi

zastita5problemi5opste5

Šteta koju prouzrokuju kojoti i šakali

Šakal lovi lanad, pa je opasnost po lovište i lovno gazdovanje, jer smanjuje prirast srneće divljači. Često se hrani jajima gotovo svih ptica koje se gnezde na zemlji. Stradaju tek izleženi pilići i jaja, a česte su žrtve i fazanske koke koje leže na jajima.

Od domaće stoke napada nečuvana i manja stada ovaca i koza, ukoliko nemaju pse čuvare, a takođe i svu pernatu živinu koja mu je dostupna.