Kormorani opšte

zastita5problemi5opste5

KORMORANI

O vrsti
Kormorani su rasprostranjene ptice širom sveta. U Evropi živi 35 vrsta kormorana, a kod nas se viđaju primerci crnog perja i to dve vrste, veliki i mali kormorani koji spadaju u zaštićene vrste. Dužna kormorana kreće se u rasponu od 45 do 90 cm, oči  su im zelene, a četiri prsta su spojena plovnim kožicama. Odlično plivaju i lete.

Reč je o pticama izuzetnih karakteristika. Kormorani imaju oštri, kukasti kljun zahvaljujući kome spretno hvataju ribu. Mogu da zarone do 13 metara u dubinu u potrazi za ribom, a nakon zarona, sede raširenih krila koliko god  je potrebno da se natopljeno perje osuši. Lovi podjednako u slanim i slatkim vodama nedaleko od obale.

Lete brzinom od 60 km na čas, a uz pomoć povoljnog vetra, mogu da lete bez prekida i do 1000 kilometara!

Žive u velikim kolonijama koje mogu brojati do nekoliko desetina hiljada jedinki. Oba roditelja učestvuju u gradnji gnezda i podjednako sede na jajima koje ženka polaže dan za danom između dva i sedam komada .

Poznati su kao pametne ptice  koje udaranjem krila po površini vode privlače ribu. Dok jedna ptica vabi, druga hvata ribu i taj proces ponavljaju dok se ne zasite.

U Evropi, Kini, Japanu, Peruu, kormorani se tradicionalno koriste za lov krupne ribe. Jednom nogom vezane za čamce, ribari dozvoljavaju pticama da zarone i uhvate krupnu ribu koju im uzimaju iz kljunova.