Kućne stonoge opšte

Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajedno sa

insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju im

suvozemne vrste sa izraženom homonomnom 

segmentacijom i sa jednim ili dva para nogu na svakom

trupnom segmentu.

 

 

Spoljašnja anatomija

Telo je pokriveno hitinskom kutikulom koja je ponekad prožeta krečom i podeljeno jena dva regiona:

  1. glaveni, na kome se nalazi :

par antena

par mandibula

dva para maksila

grupe prostih očiju – ocela;

 

  1. trupni, izgrađen od većeg broja segmenta( od 10 do 173) na kojima se nalaze po jedan ili dva para ekstremiteta (po tome su dobili ime).

 

Unutrašnja anatomija

Stonoge dišu preko traheja čiji su otvori (stigme) raspoređeni duž bočnih strana tela. Krvni sistem je otvorenog tipa sa srcemsmeštenim na leđnoj strani i sa po parom ostija u svakom segmentu. Izlučivanje se obavlja Malpigijevim cevčicama. Crevo je u obliku prave cevi čije su prednje i zadnje crevo obloženi kutikulom i imaju ektodermalno poreklo, dok je srednje crevo endodermalnog porekla. Nervni sistem je lestvičast, u svakom segmentu se nalazi po par ganglija, a u glavenom regionu su glavene ganglije i okoloždrelne komisure.