Lisice problemi

 zastita5problemi5opste5Šteta izazvana lisicama

Lisice nemaju veliki strah od ljudi, jer ih dovode u vezu sa hranom. Česte su na selima i u predgrađima, ima ih i u gradskim sredinama gde su velika pretnja za domaće životinje i ljubimce.

Mnoge živinarske farme su objekat napada lisica. Lisice jedu kokoške, guske, jaja, jagnjad. Love noću, a ako su uslovi dobri, napadaju i u toku dana. Ugrožene su i farme sitnih sisara, ptica, glodara.

Nije im strano ni smeće iz kanti, kao ni ostaci ljudske ishrane.

Prenose određene bolesti, pa su pretnja za životinje i ljude podjednako.

Lisice su glavni prenosioci besnila. Međutim, šire i leptospirozu i  tularemiju, a prema novim studijama, smatra se da lisice imaju važnu ulogu u prenošenju lajmske bolesti. Prema tumačenjima ekologa Taal Levi, miševi su prenosioci bakterije Borrelia burgdorferi, a lisice prevashodno jedu miševe. Međutim, kako lisice u nižim predelima isteruju kojoti, miševi se množe i šire ovo zarazno oboljenje koje ljudima prenose krpelji.