Medvedi problemi

 zastita5problemi5opste5ŠTETA koju prouzrokuju medvedi

Medvedi uglavnom napadaju košnice u potrazi za medom. U nedostatku hrane, mogu prilaziti i kućama i tražiti hranu u kontejnerima. Medvedi su uglavnom biljojedi ali se dešava da love i zečeve, kokoške i manje sisare. Susret sa mečkom sa mladima, može biti veoma opasan.