Muve zaštite

 zastita5problemi5opste5Ekološka zastita od muva

Higijena

Vlaga je pogodan faktor u razmnožavanju muva, zbog čega je važno isušiti sve površine pogodne za razvoj larvi. Zatim, važno je  i ukloniti smeće životinjskog i ljudskog porekla koje je pogodno za ishranu odraslih jedinki.  Kante i kontejnere treba držati čistim i čvrsto zatvorene poklopcima.

Muve privlače mirisi. Potrebno je ukloniti sav otpad iz dvorišta ili bašti, posebno  izmet ljubimaca na kojima rado polažu jaja zbog sadržaja vlage.

 

KAKO SE ZAŠTITITI?

Uređaji protiv muva
Ultrazvučni aparati su efikasan i lak način da se rešite štetočina. Dovoljno je da se uređaji uključe u struju i
Read more.
Prirodan način zaštite od muva
Prirodnim putem rešite problem muva – na ekonomičan i pristupačan način! Repelenti za muve Limun Jednostavan recept za domaći repelent
Read more.