Muve zaštite

 zastita5problemi5opste5Ekološka zastita od muva

Higijena

Vlaga je pogodan faktor u razmnožavanju muva, zbog čega je važno isušiti sve površine pogodne za razvoj larvi. Zatim, važno je  i ukloniti smeće životinjskog i ljudskog porekla koje je pogodno za ishranu odraslih jedinki.  Kante i kontejnere treba držati čistim i čvrsto zatvorene poklopcima.

Muve privlače mirisi. Potrebno je ukloniti sav otpad iz dvorišta ili bašti, posebno  izmet ljubimaca na kojima rado polažu jaja zbog sadržaja vlage.

KAKO SE ZAŠTITITI?