Muve zaštite

 zastita5problemi5opste5Ekološka zastita od muva

Higijena

Vlaga je pogodan faktor u razmnožavanju muva, zbog čega je važno isušiti sve površine pogodne za razvoj larvi. Zatim, važno je  i ukloniti smeće životinjskog i ljudskog porekla koje je pogodno za ishranu odraslih jedinki.  Kante i kontejnere treba držati čistim i čvrsto zatvorene poklopcima.

Muve privlače mirisi. Potrebno je ukloniti sav otpad iz dvorišta ili bašti, posebno  izmet ljubimaca na kojima rado polažu jaja zbog sadržaja vlage.

 

KAKO SE ZAŠTITITI?

Istraživanja su pokazala da je najbolja zaštita od ovih insekata zapravo fizička zaštita. Imajući u vidu da se ovi insekti
Južna zelena smrdibuba ima usni aparat za bodenje i sisanje. Usta se sastoje od duge strukture zvane rostrum. Stvaraju pljuvačnu
Smrdibube O vrsti Južna zelena smrdibuba (Nezara viridula), pripada redu Hemiptera. Smrdibube pripadaju porodici Pentatomidae, odrasli se prepoznaju po obliku štita,
                   
      ⇒PRAVILNIK O REKLAMACIJI   ⇒REKLAMACIONI LIST
                  Na osnovu Zakona o zaštiti potrašača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014,
3 biljke koje su smrt za komarce Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi,