Slepi kučići zaštita

zastita5problemi5opste5Ekološka zaštita od slepih kučića

Slepo kuče je glodar specifične građe tela i načina života, zbog čega su mere  protiv ovog glodara specifične u odnosu ma mere suzbijanja drugih glodara u polju.

Slepo kuče je ugrožena vrsta koja ima status prirodne retkosti. Zbog toga nisu prihvatljivi česti načini odbrane od ovog glodara kao što su zamke. Još jedan od neprihvatljivih načina je tretiranje krtola krompira i ostalih krtolastih kultura cinkfosfidom ili nekim isekticidom, njihovo ubacivanje u hodnike, koji se nakon toga zatvore.

Ekološki i humani načini za udaljavanje slepih kučića iz obradivih zemljišta jesu ultrazvučni rasterivači.

KAKO SE ZAŠTITITI?

Istraživanja su pokazala da je najbolja zaštita od ovih insekata zapravo fizička zaštita. Imajući u vidu da se ovi insekti
Južna zelena smrdibuba ima usni aparat za bodenje i sisanje. Usta se sastoje od duge strukture zvane rostrum. Stvaraju pljuvačnu
Smrdibube O vrsti Južna zelena smrdibuba (Nezara viridula), pripada redu Hemiptera. Smrdibube pripadaju porodici Pentatomidae, odrasli se prepoznaju po obliku štita,
                   
      ⇒PRAVILNIK O REKLAMACIJI   ⇒REKLAMACIONI LIST
                  Na osnovu Zakona o zaštiti potrašača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014,
3 biljke koje su smrt za komarce Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi,