Slepi kučići zaštita

zastita5problemi5opste5Ekološka zaštita od slepih kučića

Slepo kuče je glodar specifične građe tela i načina života, zbog čega su mere  protiv ovog glodara specifične u odnosu ma mere suzbijanja drugih glodara u polju.

Slepo kuče je ugrožena vrsta koja ima status prirodne retkosti. Zbog toga nisu prihvatljivi česti načini odbrane od ovog glodara kao što su zamke. Još jedan od neprihvatljivih načina je tretiranje krtola krompira i ostalih krtolastih kultura cinkfosfidom ili nekim isekticidom, njihovo ubacivanje u hodnike, koji se nakon toga zatvore.

Ekološki i humani načini za udaljavanje slepih kučića iz obradivih zemljišta jesu ultrazvučni rasterivači.

KAKO SE ZAŠTITITI?

      ⇒PRAVILNIK O REKLAMACIJI   ⇒REKLAMACIONI LIST
                  Na osnovu Zakona o zaštiti potrašača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014,
3 biljke koje su smrt za komarce Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi,
Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajedno sa insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju im suvozemne vrste sa izraženom homonomnom  segmentacijom i sa jednim ili dva para nogu