Stenice opšte

 zastita5problemi5opste5STENICE

O vrsti

Stenica (krevetna) je insekt parazit koji se hrani krvlju čoveka, domaćih i divljih životinja, glodara i raznih ptica. Krevetna stenica je aktivna noću i tada izlazi iz svojih staništa (krevet, dušek i sl.) kada nema vibracija i osvetljenja. Privlači je ugljendioksid. Ima sposobnost da detektuje količinu ugljendioksida kod domaćina, i tako raspoznaje kada utone u san, i samo tada ujeda. U svojim izlučevinama ima posebni anestetik koji koristi pre uboda  tako da domaćin ne oseti nikakav bol. Ujed stvara lokalnu reakciju u vidu crvenila praćenu svrabom. Krevetna stenica može biti prenosioc i izazivač zaraznih bolesti. Krevetne stenice su rasprostanjene svuda u svetu osim na Antarktiku. Zbog osetljivosti su češće u tropskim i umerenim staništima, gde se kreće temperatura oko 15°C. Vole suva i topla staništa. Kućna stenica može biti uzrok brojnih zdravstvenih problema, uključujući osip na koži, alergijske reakcije, i psihološke simptome

Celo telo krevetne stenice pokriveno je dlačicama. Ženka polaže do pet jaja dnevno, ili ukupno oko 200 jaja. U zavisnosti od okolne temperature, iz jaja se izležu larve, male kućne stenice, nakon 5-22 dana.

Larva u proseku usisa 5 mg, a ženka oko 7 mg krvi, a proces sisanja krvi traje u proseku 10 minuta.

Stenica u proseku živi do godinu dana, a glad podnosi i do 6 meseci.

Stenice se mogu zaraziti sa najmanje 28 ljudskih patogena, među kojima su pronađeni Meticilin rezistentni stafilokokus aureus (MRSA), i Vankomicin rezistentan enterokokus nterococcus faecium (VRE). Brojne studije nisu pouzdano utvrdila da je ovaj insekt u stanju da prenese ove patogene na ljude, a niz kožnih manifestacija koja stenica izaziva su bez vidljivih efekata na stvorenim plikovima.