Uholaže zaštita

Zaštita od uholaža

Postoje više načina kako se zaštititi. Postoje prirodne zamke koje možete sami napraviti. Žabe i ptice su im prirodni neprijatelji. Uholaže se uglavnom nalaze u vlažnim i mokrim mestima ispod trulih lišća ili stabiljki biljaka.