Voluharice opšte

zastita5problemi5opste5

VOLUHARICE

O vrsti

Voluharica je životinja aktivna danju i noću. Dužina tela iznosi od 10-12 cm, repa 3-4 cm. Živi ponekad zajedno u parovima. Dobro roni i pliva. Živi na livadama, poljima, i u močvarnim predelima. Gnezda pravi na dubini od 5 do 10 cm.

Na njihov broj utiču vremenski uslovi. Kišne i vlažne jeseni i zime sa maglom otežavaju im život, dok im odgovara topla i duga jesen, blaga zima i suvo proleće. Iz tih razloga, voluharice su periodične štetočine. Zubima može da iskopa oko 100 metara hodnika.

Poljska voluharica se razmnožava tri do četiri puta, u jednom leglu može biti od 4 do 8 mladih. Žive od 2 do 4 godine. Ukoliko je aktivno više od jedne rupe na kvadratnom metru, to se smatra visokom brojnosti. Voluharica pravi najveću štetu u rano proleće, kasne jeseni i zime jer ona ne sakuplja rezervnu hranu za zimu. 

Voluharice kopaju tunele svuda po bašti, a teško se mogu videti. Poznaju se po rupama koje ostavljaju. Veoma su inteligentne i osetljive na miris čoveka.

Nastanjuje livade bez drveća i polja, a čak i vlažne i močvarne nizije.

Hrani se korovima i njihovim korenjem, poljskim plodovima, korenjem voćki, vodenim biljem. Bira sočniju biljnu hranu, a manje zrnatu. Posebno voli korenasto povrće.

Najveći neprijatelji voluharici su pored ljudi, tvor, lasica, mačka, sova, vidra.