Uređaji za zaštitu od zečeva

Koriste se zvučni i ultrazvučni rasterivači zečeva, u zavistnosti od prostora koji želite da zaštitite. Ukoliko je stambeni prostor koristi se ultrazvučni, a ukoliko nije može se slobodno koristiti i zvučni rasterivač, koji pokriva i znatno veću površinu.

Zvučna zaštita:

Automatski plinski top

Jedan od efikasnih načina rasterivanja neželjnih štetočina je primena gasnih topova koji jakim eksplozijama stvaraju zaglušujuću buku koja rasteruje divlje svinje, zečeve, veverice, jelene, ptice.

 

SONIČNI TERAČ LS-2001

SONIČNI TERAČ LS-2001 Po prirodnim zakonima izvesne grabljive vrste hrane se ostalim vrstama. Među pticama to su familija jastrebova, orlova i sova, koji su najizrazitiji predstavnici ptica grabljivica. Većina njih napada i hrani se pacovima, miševima, zečevima, pticama i ostalim kičmenjacima. Koristeći ovu prirodnu težnju, SONIČNI TERAČ emituje zvukove grabljivica i to orlova, sokolova, jastrebova i familije sova i na taj način plaši ptice kao što su vrapci, svrake i vrane, golubovi, čvorci i ostale. Ovaj humani i ekološki čist metod rešiće probleme koje imate sa pticama, zečevima i poljskim miševima bez povređivanja životinja i bilo koje prirodne vrste.

Ultrazvučna zaštita:

LS-987F Animal-Away Plus

Za zaštitu povrtnjaka i baštica može se koristiti i ultrazvučni aparat LS-987F Animal-Away Plus koji se lako instalira na mestima koja je potrebno zaštititi u dvorištu ili bašti pomoću baterija. Uređaj detektuje pokrete pomoću infra-crvenog sensora (IR u prostoru oblika levka, pod uglom od 70 stepeni na razdaljini od 12 metara. Kada se sensor aktivira, uređaj počinje da emituje intenzivne zvučne talase u frekventnom opsegu od 18KHz do 24KHz sa ciljem da otera nepoželjnu životinju iz zaštićenog prostora.Upaljeni LED indicator na uređaju pokazuje da uređaj emituje ultra-zvučne talase. Pored pogodnosti da radi na baterije, uređaj je opremljen i DC 12V ulazom za priključenje na adapter ukoliko je to potrebno.  Osim što štiti od zečeva, koristan je u zaštiti od neželjenih mačaka, pasa, veverica i miševa.

Ultrazvučni rasterivač štetočina

Ultrazvučni rasterivač štetočina – rasteruje nepoželjne goste kao što su zečevi, mačke, veverice i čak i veće životinje kao što su lisice i jelene. Radi na principu emitovanja jakih ultrazvučnih talasa koji plaše životinje. Ne utiče na ljude, ptice ili ribe. Bezbedan je i efikasan. Radi na baterije i na struju.

 

Kombinacija ultrazvučnih i zvučnih talasa:

Profesionalni Rasterivač Glodara, Insekata i malih životinja Weitech WK 0600

Profesionalni Rasterivač Glodara, Insekata i malih životinja Weitech WK 0600 . Efikasno Rasteruje pacove, štakore, miševe, veverice, zečeve, šišmiše, puhove, krpelje, buve, paukove i ostale male životinje i insekte. Emituje ultrazvučne i zvučne signale. Površina delovanja: 325 kvadratnih metara. Učinak je vidljiv posle 72 sata, za štakore nakon dve nedelje. Grafički obeležena polja za podešavanje.

U upotrebi su i strob svetla koje teraju zečeve blagim treperenjem svetlosti koja nije prirodna.  Ovakvi vizuelni uređaji su pogodni za velike površine. Neki od uređaja koriste i zvučne efekte da oteraju zečeve, kao i sisteme za detekciju pokreta, čime se optimalno koriste osnovni resursi uređaja. Negativna starna ovih aparata je što, ipak,  iritiraju ljude.

PestBye® Ultrazvučni baštenski rasterivač zečeva sa strob svetlom

PestBye® Ultrazvučni baštenski rasterivač zečeva sa strob svetlom
Ultrazvučni rasterivač u kombinaciji sa strob svetlom-dva ekstremno efikasna rasterivača u jednom povoljnom pakovanju. Izdržljiva plastika dugo traje i otporna je na atmosferske uticaje. PIR (infracrveni senzor pokreta) detektuje pokret i aktivira uređaj kada je zec u blizini. Pokriva područje oko 188 m².