Ptice

Ptice

1504-BigBirdsCollageNa svetu postoji preko deset hiljada vrsti ptica. Ptice, iako su nam korisne u većini slučajeva, mogu nam napraviti i velike probleme. Sa njima se borimo protiv prljanja prostora, izazivanja buke, uništavanje useva, gubitaka živine a dešavali su čak i fizički napadi na ljude. Naš cilj je da pronađemo najefikasniji način da zaštitimo sebe i svoj način života a da ne ugrozimo njihov. Ptice su veoma važan deo našeg života i ekosistema, i zaslužuju ekološki i humani način tretiranja.

Kormorani
               
Read more.
Čavke
         
Read more.
Detlići
                 
Read more.
Divlje patke
                 
Read more.
Svrake
                 
Read more.
Golubovi
                   
Read more.
Vrapci
         
Read more.
Čvorci
.
Read more.
Laste
               
Read more.
Vrane
                 
Read more.
Galebovi
             
Read more.