Ptice

Ptice

1504-BigBirdsCollageNa svetu postoji preko deset hiljada vrsti ptica. Ptice, iako su nam korisne u većini slučajeva, mogu nam napraviti i velike probleme. Sa njima se borimo protiv prljanja prostora, izazivanja buke, uništavanje useva, gubitaka živine a dešavali su čak i fizički napadi na ljude. Naš cilj je da pronađemo najefikasniji način da zaštitimo sebe i svoj način života a da ne ugrozimo njihov. Ptice su veoma važan deo našeg života i ekosistema, i zaslužuju ekološki i humani način tretiranja.

               
               
               
             
                 
               
         
                   
*Kontakt telefon: 011/21-23-173*E-mail: institut@ekozastite.com         Za sva dodatna pitanja i informacije, možete nas kontaktirati putem naše E-mail
Divljač Naziv divlje životinje koristi se u pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, podalje od čoveka. To
               
Glodari su najveći red sisara. Postoji oko 2.270 vrsta, što čini oko 42% svih vrsta sisara. Žive širom sveta u raznovrsnim