Ptice

Ptice

1504-BigBirdsCollageNa svetu postoji preko deset hiljada vrsti ptica. Ptice, iako su nam korisne u većini slučajeva, mogu nam napraviti i velike probleme. Sa njima se borimo protiv prljanja prostora, izazivanja buke, uništavanje useva, gubitaka živine a dešavali su čak i fizički napadi na ljude. Naš cilj je da pronađemo najefikasniji način da zaštitimo sebe i svoj način života a da ne ugrozimo njihov. Ptice su veoma važan deo našeg života i ekosistema, i zaslužuju ekološki i humani način tretiranja.

Vrane
                 
Read more.
Galebovi
             
Read more.
Kormorani
               
Read more.
Čavke
         
Read more.
Detlići
                 
Read more.
Divlje patke
                 
Read more.
Svrake
                 
Read more.
Golubovi
                   
Read more.
Vrapci
         
Read more.
Čvorci
.
Read more.
Laste
               
Read more.