Kako oterati galebove?

Zaštita od galebova

Preventivna delovanja ljudi u odbrani od galebova počinje od čvrstog zatvaranja kanti sa smećem i ostacima hrane. Važno je onemogućiti ovim pticama bilo kakav pristup hrani, kao i formiranju gnezda. Galebovi su izuzetno prilagodljivi, samim tim je zaštita od galebova kompleksna i dugotrajna.

Reflektor za ptice

zastita od galebovaJedan od  sistema koji za cilj ima zastrašivanje galebova je reflektor za ptice koji veoma efikasno, vizuelno odvraća ptice od nadletanja željenih teritorija. Uređaj koristi sunčevu svetlost i vetar kako bi se u toku dana stalno reflektovala svetlost koja uznemirava ptice. Može da se pričvrsti za bilo koju podlogu, a za maksimalan efekat, potrebno je instalirati uređaj na svakih 50 do 60 metara. (video)

Bird Spider 360

kako oterati galebove

Bird Spider 360 je humano, samostalno i fizičko sredstvo za sprečavanje sletanja i boravak galebova. Telo kao i kraci Bird Spidera-a 360 su izrađeni od nerđajućeg čelika, kraci ne zapliću, poskakuju, njišu se i okreću na vetru i tako stvaraju refleksiju koja dodatno zastrašuje-odbija ptice. Patentitrani dizajn Bird Spider-a je testiran na jak vetar, što ga čini idealnim sredstvom za zaštitu od galebova u teškim vremenskim uslovima. Idealan je za zaštitu brodova, čamaca, dokova, šipova na dokovima, bandera-svetiljki, spoljnih centralnih jedinica klima uređaja… Video prezentaciju možete pogledati ovde.

Repeller 360

zastita od galebova

Repeller 360 je humano, rotirajuće i vizuelno sredstvo koje se koristi za sprečavanje sletanja i zastrašivanja galebova. Ovaj proizvod koristi snagu vetra da se neprekidno okreće i na sebi ima “oči predatora”  na kraju svake ruke koji reflektuju sunčev zrak kako bi dodatno zbunio i uplašio ptice kako se ne bi približavale području koje želimo da zaštitimo. Idealan je za zaštitu brodova, čamaca, dokova, bandera-svetiljki, dtubova, spoljnih centralnih jedinica klima uređaja, krovnih prozora i još mnogo toga. Video prezentaciju možete pogledati ovde.

Avian Block

zastita od galebova

Avian Block je aromatični repelent koji koristi pasivnu tehnologiju mirisa da rasprši metil antranilat u vazduh kako bi efikasno sprečio dolazak i boravak ptica u spoljašnjim ili poluotvorenim prostorima. Jednostavno okačite kesicu na mesto koje želite da zaštitite, a za ostalo če se pobrinuti Avian Block. Potpuno je bezopasan za ljude i životinje. Video prezentaciju možete pogledati ovde.

Šiljci za ptice  su ekološka i 100% efikasna zaštita od neželjenog sletanja galebova na ravne površine kao što su krovovi, klima uređaji, solarni paneli. Tehnologija je veoma jednostavna, pticama ne dozvoljava sletanje na te površine, a ne povređuje ih.

zastita od galebovaJedan od efikasnih ekoloških načina za odbranu od galebova na ravnim krovovima ili drugim sličnim površinama  jeste instaliranje rešetki od žica prekrivenih najlonom, a napravljenih od nerđajućeg čelika. Mononitne žice se ređaju kao šahovska polja na držače koji se fiksiraju uz ivice i taj sistem odbija galebove koji, kao snalažljive ptice, nastavljaju da traže druge površine na koje mogu neometano da sleću. Ovaj sistem se može postavljati i na dokovima. U tom slučaju, žice se montiraju na visoke aluminijumske cevi ispod kojih je prolazak ljudi neometan. Pogodan je za bazene, restoranske terase i druge otvorene površine.

zastita od galebovaKorisna zaštita postavlja se na uglove krovova. To može biti dovoljna zaštita zbog koje galebovi neće pokušati da se odmore na krovu. kako oterati galebove


 

Sistemi koji koriste snagu vetra

zastita od galebovaVeoma efikasan i dugotrajan način za odbranu od galebova jeste montiranje tkz. „pauka za ptice“ koji se postavlja na brodove, brodske cirade, dimnjake. Sistem se sastoji od žica od nerđajućeg čelika koje trepere pri najmanjem vetru, varniče iz osnove i to su efekti koje galebove drže udaljenima od zaštićenih površina. Još jedan uređaj koji koristi snagu vetra zasnovan je na jednostavnom sistemu koji okreće dve cevi na kojima su vizuelno „zaštrašujuće oči“. Ova naprava odbija ptice sa brodova, automobila, krovova, dimnjaka i drugih površina na koje galebovi sleću.

Vizuelni sistemi

Kako su galebovi agresivne ptice, praktična je i korisna upotreba ručnog lasera veličine baterijske lampe koja lako odstranjuje ove ptice. Primenjiva je i sva oprema koja vizuelno plaši ptice, kao što su Terror eyes sa zastrašujućim 3D očima na balonu. Oči na Terror Eyes-u su holografske i stvaraju iluziju ptice grabljivice u napadu. Baloni strašila će uplašiti jata ptica kojima smeta svetlucavost i neobičan dizajn. Strašila imaju upadljive oči i velika usta koja podsećaju na grabljivice. Klaćenje i okretanje strašila prilikom najblažeg vetra simulira pticu predatora koja plaši ptice. kako oterati galebove

zastita od galebovaGalebovi su agresivne ptice koje napadaju ljude u situacijama kada brane jaja i mlade, ali i kada su u potrazi za hranom. U Veneciji, gde ih ima oko 10 000, otimaju hranu od turista ili geometrijskom preciznošću zaobilaze konobare na Trgu svetog Marka, sleću na poslužavnike i uzimaju hranu!

Najveći problem koji galebovi prouzrokuju jeste prenošenje bolesti, pre svih salmonele i ešerihije koli. Veoma su brojni na deponijama, odakle lako prenose i druge oblike zaraze.

Izmetom prljaju pristaništa, luke, brodove, krovove, zgrade, travnjake i zastita od galebovasve druge podloge preko kojih preleću. Kao i kod drugih ptica, mokraćna kiselina iz izmeta razara površine na kojima se nađe. zaštita od galebova

Solarni paneli, česti u primorskim krajevima, za ove ptice predstavljaju izvor toplote kada je  hladno. Kako na njima borave, prljaju ih izmetom što prouzrokuje materijalne izdatke za čišćenje. Često se događa da razbijaju solarne ploče bacajući školjke i rakove iz vazduha ne bi li polomili čvrste delove i pojeli unutrašnjost. Velika jata mogu da naprave probleme niskoletećim avionima.

Prilično su glasni, a kako su društvene ptice koje žive u velikim grupama, buka može biti izuzetno neprijatna. kako oterati galebove

 zastita od galebovaNajveći broj galebova živi na obalama mora, značajan broj na priobalju reka i u kontinentalnim područjima. Svstavaju se u velike ptice čija se veličina kreće u rasponu od 30 do 80 cm, a mogu težiti preko 1,5 kg.  Najčešće su bele ili sive boje sa crnim paležima na glavi i krilima.

Naseljavaju veliki deo planete. Najbrojniji su u umerenim i hladnim područjima, a ne nastanjuju se u tropskim predelima poput središnjeg dela Afrike, u Amazoniji, Južnoj Americi, Indiji. Obično žive uz obalu voda, a kako pripadaju životinjskoj vrsti koja se lako i brzo adaptira na uslove života, sve veći broj galebova se viđa na deponijama i velikim, otvorenim područjima na kojima pronalaze hranu.kako oterati galebove

Galebovi su svaštojedi. U ishrani koriste ribu, školjke, rakove, ostatke humane hrane, jaja i mlade drugih ptica, neretko i strvine.

Žive i gnezde se u kolonijama, obično na tlu ili na liticama. Ženka polaže između dva i tri jaja na kojima leži naizmenično sa mužjakom. Po izleganju, mladi mogu da hodaju i plivaju, ali potrebno je da prođe između tri i devet nedelja dok ne polete i za to vreme ih hrane roditelji. zaštita od galebova

Galebovi žive do 30 godina.