Ptice

Na svetu postoji preko deset hiljada vrsti ptica. Ptice, iako su nam korisne u većini slučajeva, mogu nam napraviti i velike probleme. Sa njima se borimo protiv prljanja prostora, izazivanja buke, uništavanje useva, gubitaka živine a dešavali su čak i fizički napadi na ljude. Naš cilj je da pronađemo najefikasniji način da zaštitimo sebe i svoj način života a da ne ugrozimo njihov. Ptice su veoma važan deo našeg života i ekosistema, i zaslužuju ekološki i humani način tretiranja.