O nama

cropped-path4248-1.pngEkoportal je nastao iz potrebe da se na našim prostorima promoviše ekološki, bezbedan i efikasan način zaštite od svih vrsta štetočina. Poštujući savremene tehnološka dostignuća u oblasti deratizacije i dezinsekcije koje koriste pesticide i insecticide koji su testirani i deklarišu se kao ekološki, ovaj portal je, pre svega namenjen alternativnim oblicima zaštite i tretmana. Osnovna svrha ovog Ekoportal je da  osigura bezbednost našeg okruženja i našeg ekosistema u celosti,  jer u zdravoj sredini,  osigurana je dobrobit za sve, pa i za ljudski rod. Očuvanje ekosistema je osnovni cilj kome treba da stremimo, pa i da sve ostale akcije prilagođavamo tom cilju.

Zaštita životne sredine

Štetočine mogu izazvati različite vrste oštećenja, kako u prirodi i prirodnom okruženju, tako i u poslovnom okruženju, kao i u domaćinstvima i njihovom okruženju. Ekoportal ima za cilj da se bavi svim problemima sa kojima se možemo suočiti prirodnim dejstvom raznih štetočina. Način rešavanja tih problema i situacija su koncipirani da imaju najmanji mogući uticaj na životnu sredinu. Ekoportal vas vodi na put saznanja o najnovijim i najefikasnijim ekološkim načinima borbe protiv uticaja štetočina na naš svakodnevni život, ali vas podseća i na tradicionalne, često zaboravljene prirodne, jednostavne načine borbe. Zajedno ćemo učestvovati u razvoju i otkrivanju sofisticiranih načina  i sistema borbe i zaštite, smanjujući na taj način količinu toksina koji se neminovno izbacuju u životnu sredinu, korešćenjem manje ili više toksičnih materijala zaštite. Stalne inovacije na ovom polju biće od vitalnog značaja za naš Eco-portal. Kao što štetočine evoluiraju da bi se prilagođavali promenjenim uslovima životne sredine, tako će i naš Eco-portal pratiti svaku novinu na svetskom tržištu ekološke zaštite, ali i svaku ideju, novu ali i staru koja nam može pomoći u zaštiti od problema koje osećamo.   Savremena deratizacija i dezinsekcija nastoje da preko najsavremenijih pesticida i insekticida sa minimalnim štetnim efektom utiču na životnu sredinu, a naš čilj i naš moto je, DA BEZ IKAKVOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU umanjimo ili otklonimo dejstvo štetočina na čovekovu okolinu i nejga samog. Ako budemo imali cilj, siguran sam da ćemo ga i ostvariti.

FRENSIS GALTON

francis_galton_1850sSer Frensis Galton (engl. Francis Galton, 16. februar 1822 – 17. januar 1911) je bio engleski statističar , sociolog , psiholog , antoropolog , eugeničar , geograf , pronalazač, meteorolog i pro-genetičar . Proglašen vitezom 1909. godine. Galton je napisao preko 340 radova i knjiga.

Francis Galton 1893. izumeo Galton pištaljku, podesivu šištaljku koja proizvodi ultrazvuk, koja je korišćena za merenje raspona sluha ljudi i drugih životinja, što pokazuje da mnoge životinje mogu da čuju zvuke iznad dometa sluha ljudi.

On je takođe stvorio statistički pojam korelacije. Bio je prvi koji je primenio statističke metode za proučavanje ljudskih razlika i nasleđa inteligencije, i uveo je u upotrebu upitnike i ankete za prikupljanje podataka o ljudskim zajednicama, koji su mu bili potrebni za genealoške i biografske radove i za svoja antropometrijska istraživanja. Bio je pionir eugenike, taj izraz je sam osmislio kao i frazu “prirodu u odnosu na odgoj”. Kao istražitelj ljudskog uma, on je osnovao psihometriju (nauku o merenju mentalnih sposobnosti) i diferencijalnu psihologiju i leksičku hipotezu ličnosti . On je smislio metod za klasifikaciju otisaka prstiju koji su se pokazali korisnim u forenzici . Kao inicijator naučne meteorologije , on je osmislio prvu meteorološku kartu , predložio je teoriju anticiklona , i bio je prvi koji je uspostavio potpunu evidenciju kratkoročnih klimatskih pojava na evropskom nivou. On je bio polu rođak Čarlsa Darvina .