Uređaji za zaštitu od krtica i slepih kučića

U domaćoj praksi su u upotrebi ekološka sredstva koja na efikasan, human i ekološki način zaštitu zemljišta. Rad ovih uređaja se temelji na proizvodnji zvuka i vibracija koji su iritantni za ove životinje.

LS-997R SONIC MOLECHASER Random

glod1Od efikasnih ultrasoničnih uređaja, na tržištu je tražen LS-997R SONIC MOLECHASER Random (RASTERIVAC KRTICA) usmeren na zvučnu osetljivost krtica koji može da proizvede prodorne sonične zvuke u dometu od 1000m2. Sa poručenim projektom ASIC (Aplikacija specifičnih integrisanih kola) sonični zvuci mogu biti proizvedeni i emitovani sa Random SONIC MOLECHASER u promenljivim vremenskim intervalima. Rasteruje i voluharice, slepe kućiče, rovke.

Solarni rastervač krtica

Solarni rastervač krtica koristi bateriju koja se napaja solarno. Radi danonoćno. Pokriva 18 ari. Emituje zvuke svakih 30 sekundi. Vrlo je efikasan i samoodržavajući uređaj. Postavlja se u najsvežiji krtičnjak. Rasteruje krtice tako što ispušta vibrirajući zvuk koji se prostire kroz njihove kanale, kako krtice imaju izuzetno osetljiv sluh, postaje im nepodnošljiv boravak na zaštićenom prostoru. Potrebno je da s vremena na vreme proveravate uređaj i da ga bar jednom nedeljno premeštate u najsvežiji krtičnjak dok krtice ili slepi kučići ne napuste područje.

Random SONIC MOLECHASER


Random SONIC MOLECHASER u promenljivim vremenskim intervalima. Intervali soničnog zvuka čiji je opseg od 15-75 sekundi je nepredvidljiv za krtice, podzemne glodare kao što su voluharice, slepi kućiči, rovci i podjednako za mrave. Ovo će zastrašiti i izritirati štetočine terajući ih da dublje kopaju, izbezumljeno pokušavajući da pobegnu od buke. Uređaj će neprekidno raditi blizu 10 meseci sa jednim setom alkalnih baterija. Random SONIC MOLECHASER je 100% vodootporan i nema nikakvog održavanja, a sa jednim setom alkalnih baterija uređaj može neprekidno raditi gotovo deset meseci u toku godine.

Silverline 25130 rasterivač krtica

Silverline 25130 rasterivač krtica emituje niskofrekventne zvučne talase koji uznemiravaju ove životinjice i teraju ih sa područja delovanja. Masa: 0.32 kg; Domet: 500 m2; Napon: baterije LR20 1.5V
Dimenzije: 75 x D 75 x V 446 mm