Insekti

Insekti su najmnogobrojnija klasa životinja. Vrlo su raznoliki po obliku i načinu života; većinom su malih razmera. Prema građi krila i usnog aparata dele se na mnogobrojne redove: tvrdokrilce, opnokrilce, pravokrilce, leptire, dvokrilce, riličare itd. Igraju značajnu ulogu u prirodi, kao oprašivači biljaka, a mnogi su velike štetočine poljoprivrednih i šumskih kultura ili paraziti čoveka (buva, stenica) i domaćih životinja (obad, golubačka mušica). Mnogi su prenosioci epidemičnih bolesti čoveka i stoke (tifus, malarija, spavaća bolest). Mnogi su korisni kao paraziti i predatori štetnih insekata; direktno su korisni pčela i sviloprelja.

Pauci
                 
Read more.
Krpelji
Read more.
Buba rus
         
Read more.
Buve i vaške
                   
Read more.
Ose i pčele
                 
Read more.
Stenice
                 
Read more.
Stršljeni
                 
Read more.
Bumbar
                   
Read more.
Bubašvabe
             
Read more.
Muve
                 
Read more.
Komarci
         
Read more.
Mravi
               
Read more.