Divljač

Divljač

Naziv divlje životinje koristi se u pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, podalje od čoveka. To ih razlikuje od pripitomljenih, takozvanih domaćih životinja. U ovaj skup spada i divljač, životinje koje čovek lovi, a što je uređeno Zakonom o lovu. Neretko mogu prouzrokovati štetu na usevima, u dvorištima pa i ljudima. Brojnost mnogih životinja se smanjuje. U područjima koje nastanjuju ljudi, mnoge su vrste već izumrle ili su iz njih nestale. Kako je područja koje ljudi ne oblikuju prema svojim potrebama sve manje, a i dalje će se smanjivati, životinje koje izbegavaju ljude su u principu ugrožene. Zato je važno da na human i ekološki način relociramo njihovo prirodno stanište.

      ⇒PRAVILNIK O REKLAMACIJI   ⇒REKLAMACIONI LIST
                  Na osnovu Zakona o zaštiti potrašača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014,
3 biljke koje su smrt za komarce Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi,
Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajedno sa insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju im suvozemne vrste sa izraženom homonomnom  segmentacijom i sa jednim ili dva para nogu