Divljač

Divljač

Naziv divlje životinje koristi se u pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, podalje od čoveka. To ih razlikuje od pripitomljenih, takozvanih domaćih životinja. U ovaj skup spada i divljač, životinje koje čovek lovi, a što je uređeno Zakonom o lovu. Neretko mogu prouzrokovati štetu na usevima, u dvorištima pa i ljudima. Brojnost mnogih životinja se smanjuje. U područjima koje nastanjuju ljudi, mnoge su vrste već izumrle ili su iz njih nestale. Kako je područja koje ljudi ne oblikuju prema svojim potrebama sve manje, a i dalje će se smanjivati, životinje koje izbegavaju ljude su u principu ugrožene. Zato je važno da na human i ekološki način relociramo njihovo prirodno stanište.

Istraživanja su pokazala da je najbolja zaštita od ovih insekata zapravo fizička zaštita. Imajući u vidu da se ovi insekti
Južna zelena smrdibuba ima usni aparat za bodenje i sisanje. Usta se sastoje od duge strukture zvane rostrum. Stvaraju pljuvačnu
Smrdibube O vrsti Južna zelena smrdibuba (Nezara viridula), pripada redu Hemiptera. Smrdibube pripadaju porodici Pentatomidae, odrasli se prepoznaju po obliku štita,
                   
      ⇒PRAVILNIK O REKLAMACIJI   ⇒REKLAMACIONI LIST
                  Na osnovu Zakona o zaštiti potrašača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014,
3 biljke koje su smrt za komarce Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi,