Divljač

Divljač

Naziv divlje životinje koristi se u pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, podalje od čoveka. To ih razlikuje od pripitomljenih, takozvanih domaćih životinja. U ovaj skup spada i divljač, životinje koje čovek lovi, a što je uređeno Zakonom o lovu. Neretko mogu prouzrokovati štetu na usevima, u dvorištima pa i ljudima. Brojnost mnogih životinja se smanjuje. U područjima koje nastanjuju ljudi, mnoge su vrste već izumrle ili su iz njih nestale. Kako je područja koje ljudi ne oblikuju prema svojim potrebama sve manje, a i dalje će se smanjivati, životinje koje izbegavaju ljude su u principu ugrožene. Zato je važno da na human i ekološki način relociramo njihovo prirodno stanište.

Zaštita stoke od insekata Insekti su skoro redovna pojava u stočarskim objektima. Oni uznemiravaju sve životinje, a posebno smetaju muznim kravama. Najbolji
Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajedno sa insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju im suvozemne vrste sa izraženom homonomnom  segmentacijom i sa jednim ili dva para nogu
 Zaštita od stenica Važno je odmah reagovati čim se pokažu prvi znaci kako ne bi došlo do širenja. Uništavanje stenica nije
 Šteta koju prouzrokuju stenice Pored ujeda i neugodnog svraba, kućna stenica može biti uzrok brojnih zdravstvenih problema, uključujući osip na