Divljač

Divljač

Naziv divlje životinje koristi se u pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, podalje od čoveka. To ih razlikuje od pripitomljenih, takozvanih domaćih životinja. U ovaj skup spada i divljač, životinje koje čovek lovi, a što je uređeno Zakonom o lovu. Neretko mogu prouzrokovati štetu na usevima, u dvorištima pa i ljudima. Brojnost mnogih životinja se smanjuje. U područjima koje nastanjuju ljudi, mnoge su vrste već izumrle ili su iz njih nestale. Kako je područja koje ljudi ne oblikuju prema svojim potrebama sve manje, a i dalje će se smanjivati, životinje koje izbegavaju ljude su u principu ugrožene. Zato je važno da na human i ekološki način relociramo njihovo prirodno stanište.

Divlje svinje
                 
Read more.
Jazavci
                 
Read more.
Medvedi
                 
Read more.
Vukovi
         
Read more.
Jeleni
               
Read more.
Kojoti i šakali
                 
Read more.
Lisice
       
Read more.