Mačke opšte

 zastita5problemi5opste5MAČKE

Nisu sve mačke mace

Ništa češće od prizora mačke na ulici!  Slobodne mačke koje šetaju u potrazi za hranom ili domom su toliko uobičajena pojava u gradovima i seoskim sredinama, da se i ne obraća posebna pažnja na njihovo prisustvo, osim u situacijama kada prouzrokuju probleme. A problemmi se kreću u rasponu od buke koju prave u vreme teranja, preko napada i ugriza, do prenosa ozbiljnih bolesti.

Čest problem u gradovima oko zgrada ili u samim zgradama jeste veoma jak i neprijatan miris koji mužjaci ostavljaju u cilju obeležavanja teritorije. Nije redak slučaj da ljubitelji ovih životinja ostavljaju hranu i vodu u ulazima, ispod stepeništa, ispod terasa, u podrumima i to je dovoljno da se mačke adaptiraju na prostor u kome, prirodno, obavljaju fiziološke potrebe. Jak miris urina je izrazito neprijatan, a može da ošteti mermerne ploče, travnjake, bašte, cveće.

Poznato je da je februar mesec kada mačke stupaju u ljubavni čin. Međutim, promena uslova života, pre svih klimatske promene, dovele su do toga da su mačke u teranju preko cele godine i to je objašnjenje zašto se toliko brzo razmnožavaju, pogotovo mačke koje žive na ulici i nemaju kontrolisane uslove razmnožavanja odn. nisu sterilisane.