Psi i mačke

Psi i mačke su najpopularniji kućni ljubimci koji žive sa čovekom, u kući/stanu ili dvorištu. Ukoliko nisu dobro dresirani, psi mogu predstavljati problem komšijama konstantnim lavežom, ili čak i napadom. Neretko se dešavalo da kućni ljubimci budu napušteni i da nastave svoje živote na ulici lutajući. Kako nemaju konstantan izvor hrane, snalaze se tražeći hranu na raznim mestima kao što su kontejneri, dvorišta i slično. Oformljuju čopore i mogu biti pretnja ljudima a pogotovo deci. Mačke lutalice uglavnom ostavljaju neugodan miris na teritoriji kojoj borave, ali veoma retko može da se desi da napadnu čoveka, i to uglavnom u samoodbrani.

Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajedno sa insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju im suvozemne vrste sa izraženom homonomnom  segmentacijom i sa jednim ili dva para nogu
 Zaštita od stenica Važno je odmah reagovati čim se pokažu prvi znaci kako ne bi došlo do širenja. Uništavanje stenica nije
 Šteta koju prouzrokuju stenice Pored ujeda i neugodnog svraba, kućna stenica može biti uzrok brojnih zdravstvenih problema, uključujući osip na
 STENICE O vrsti Stenica (krevetna) je insekt parazit koji se hrani krvlju čoveka, domaćih i divljih životinja, glodara i raznih
Zaštita od uholaža Postoje više načina kako se zaštititi. Postoje prirodne zamke koje možete sami napraviti. Žabe i ptice su im