Zmije zaštita

 zastita5problemi5opste5Ekoloska zastita od zmija

Osnovne preventivne mere protiv zmija odnose se na urednost životnih prostora. Najvažnije je da se travnjaci održavaju, saniraju pukotine u zidovima, ulazi u građevinske objekti zaštite mrežama.

Kontrola glodara smanjuje mogućnost za pojavu zmija.

Zmije u načelu  izbegavaju ljude, ali ukoliko dođe do isusreta, potrebno je zastati, izbeći nagle pokrete i sačekati da zmija pobegne. Iako susret nije prijatan, ne treba paničiti, jer zmije radije izbegavaju kontakte sa ljudima. Ne treba ih terati, takav čin tumače  kao pretnju, niti je uznemiravati golim rukama.

KAKO SE ZAŠTITITI?

 

Uređaji za zaštitu od zmija
Vibracioni uređaji koriste vibraciju kao način da rasteraju zmije, kako su veoma osetljive na njih ovo je jedan od boljih
Read more.
Prirodan način zaštite od zmija
Prirodni repelenti za zmije od cimeta, karanfilića do zamke za zmije. Zamke su najefikasnije, ali je potrebna opreznost u rukovanju, i
Read more.