Divlje svinje opšte

 zastita5problemi5opste5DIVLJE SVINJE

O vrsti

Divlje svinje pripadaju rodu svinja, veoma su brojne zbog činjenica da nemaju prirodnog neprijatelja i razmnožavanjem donose veći broj mladih na svet. Žive u krdima u vlažnim šumama.

Svrstavaju se u krupnu divljač koja se često lovi. Mužjaci su teški između 75 i 115 kg, ženke oko 75 kg, u vlažnijim i hladnijim područjima mužjaci mogu biti teški i preko 200 kg, a ženke i do 140 kg! Krzno im je smeđe boje, a mladi do drugog meseca života imaju karakterisitčne pruge.

Mogu biti opasne, jer imaju velike kljove kojima se vešto služe i brzo trče. Njihovo oružje predstavljaju i oštri zubi. Očnjaci se preklapaju sa donjim zubima sekačima i na taj način su uvek u optimalnoj formi.

Uglavnom se zadržavaju po obodima šuma gde postoje vodotoci. Vole da se kaljuže, osvežavaju i u vodi oslodađaju kožnih parazita.

Mladi veprovi žive u blizini krda, ali ipak samostalno, dok starije jedinke biraju usamljenički život. Na čelu krda je uvek najstarija krmača.

U vreme parenja, veprovi se pridružuju krdima. U periodu od novembra do februara, glavna ženka obeležava teritoriju i daje znak mužjacima da će i ostale biti spremne za parenje. Među veprovima dolazi do borbe  i najjači ostaje sa krdom i oplodi sve ženke, nakon čega nastavlja sa usamljeničkim životom.

Po načinu ishrane spadaju u omnivore. Jedu hranu životinjskog i biljnog porekla, životinje koje uhvate,  čak i strvine.

U urbanizovanim naseljima izgubile su strah od ljudi , te preturaju po baštama i kantama za smeće. Mogu ispoljavati agresiju, dovesti do širenja bolesti i saobraćajnih nezgoda.