Divlje svinje problemi

 zastita5problemi5opste5Koje probleme prave divlje svinje?

Divlje svinje oštećuju i jedu poljoprivredne kulture, gaženjem uništavaju useve, dok valjanjem štete korenju biljaka stvarajući rupe u tlu.

Neretko napadaju stoku, pogotovo novorođene jagnjiće, koze ili telad.

Kada je reč o životnoj okolini, jedu i sadnice borova i meko korenje bogato ugljenim hidratima.  Pored mladica, konzumiraju i formirano drveće borova, a tvrda stabla koriste za grebanje, trljanje i obeležavanje. Tim postuocima oštećuju koru drveta koje postaje osetljivo na insekte i druge štetočine.

Divlja svinja je dobar plivač, međutim, kada se nađe u vodi smanjuje njen kvalitet mućenjem i povećanjem bakterija.  U nekim potocima izmet divlje svinje dovodi do povećane koncentracije fekalnih  mikroorganizama.  Hrani se i daždevnjacima, rakovima, školjkama, zmijama.

Valjanje, trčanje i gaženje narušava kompaktnost zemljišta, a to remeti infiltraciju vode i kruženje hranljivih materija. Takvi poremećaji tla doprinose širenju invazivnih biljnih kultura, a sa druge strane, onemogućavaju razvoj autohtonih biljaka koje su glavni izvori hrane za druge divlje  životinje.