Jeleni opšte

 zastita5problemi5opste5JELEN

O vrsti

Jeleni su porodica životinja iz reda papkara. Jelen je šumska životinja, rasprostranjen u Evropi. Dužina tela jelena iznosi od 225 do 275 cm. Njegova težina se kreće u rasponu od 125 do 300 kg. Može da skoči i do 3.5 m u visinu i 12 m u dužinu.

Jelen je preživar i hrani se biljnom hranom. U prirodi jede izdanke i pupoljke šumskog rastinja, razne trave, plodove pitomog i divljeg kestena, divlje jabuke i kruške, guli koru mekih lišćara, preko koje dobija mineralne soli. Najviše voli da jede kukuruz, zob, raž, ječam i ostale vrste useva. Osim vode za piće koristi i vodu za kaljužanje i so.

Mužjaci imaju rogove koji ostavljaju utisak kod ženki i služe za borbu sa drugim mužjacima za pravo na parenje.

Jelen je životinja sumraka, ali je aktivan i za vreme dana.

Jelenski trag ima oblik nalik kravljem tragu, ali je manji. Veličina traga zavisi i od veličine divljači.

Po tragovima jelena se može utvrditi brzina kretanja. Kada jelen ide korakom trag koji ostavlja su otisci papaka koji su stisnuti jedan do drugog, a otisak prsta se ne vidi. Prilikom kasa papci su malo razdvojeni i primećuje se otisak prsta. Kada trči papci su više razdvojeni i otisak zadnjeg prsta je malo više izražen. Jelen ostavlja i tragove na drveću na dva načina: ljušti kore uz pomoć rogova i zuba i prema visini oštećenog drveta razlikuje se ljuštenje od jelena i srne. Boravak jelena u lovištu se utvrđuje i po ležajevima u travi, na snegu ili zemlji, jer je ležaj jelena znatno veći od ležaja druge divljači.