Jeleni problemi

 zastita5problemi5opste5Šteta koju prouzrokuju jeleni

Jeleni mogu da nanesu veliku štetu voćnacima i ratarskim kulturama. U voćnjacima jedu mladu koru sa voćaka i grane, posle čeka se drvo teško oporavlja. Na ratarskim kulturama jedu mlade izdanke i plodove, umanjujući godišnje prinose.