Jeleni zaštita

 zastita5problemi5opste5Zaštita od jelena

Efikasna zaštita od jelena je Deer Shield Pro zvučni rasterivač koji ispušta zvuke agresivnih predatora koji rasteruju jelene. Pored zvučnog rasterivača električna ograda je najsigurnija zaštita.

 

KAKO SE ZAŠTITITI?

NiteGuard NiteGuard rasteruje divlje svinje, sove, orlove, jelene, medvede, šakale, mačke, pse, tvorove i druge. Uređaj radi tako što cele noći
Prirodna zaštita od jelena se sastoji od korišćenja ograda, urina vuka do kačenja raznih svetlucavih repelenata koji plaše   Prirodni