Medvedi zaštita

zastita5problemi5opste5Zaštita od medveda

Uglavnom se koriste uređaji koj rade na sensor pokreta i koji ispuštaju zvuk i svetlo da bi uplašili medveda ili ostale divlje životinje. Koristi se i Elektricni pastir. Medvedi su zaštićeni zakonom i kazne za ubijanje mrkog medveda iznose i do milion dinara.

Kako prepoznati da se nalazite na teritoriji medveda?

Ukoliko vidite otiske šapa u prašini, blatu ili snegu, znajte da ste na teritoriji medveda. Otisci se lako prepoznaju, široki su od 10-15 cm, imaju pet prstiju sa kandžama. Bez kandži, otisak zadnje šape podseća na otisak bose noge čoveka. Medvedi ostavljaju i paralelne ogrebotine na kori drveća od kandži i do 2m uvis. Razgrnuto lišće na široj površini, što se dešava kad medved traži bukvice. Takođe ukoliko uočite na mrtvim životinjama ogrebotine od kandži i zubima izvrnutu unutrašnju stranu kože.

KAKO SE ZAŠTITITI?