Prirodna zaštita od vukova

PASTIRSKI PAS

Pas se pokazao kao najbolji čuvar ovaca. Od davnina je pas sa pastirom štitio stada seljaka, što je i danas u praksi.