Detlići problemi

 zastita5problemi5opste5Šteta prouzrokovana detlićima

Dve usko povezane štete koje nastaju kuckanjem detlića u drvene površine jesu buka i oštećenje imovine.

Detlići kuckaju drvene stambene objekte, površine oko prozora na kućama, a često se događa da kuckaju i zidove, izolacije od stiropora.  Rupe prave na zgradama, komercijalnim objektim, šupama, palubama.

Detliči kuckaju od februara do juna, a u toku sezone, jedan objekat može da ošteti od jedne do desetak ptica.