Divlje patke zaštita

 zastita5problemi5opste5 Zaštita od divljih pataka

Divlje patke možete rasterati uređajima za rasterivanje, prestanakom ishrane, hemijskim repelentima, pomeranjem gnezda – relokacijom pataka, postavljanjem mreža, lovom. Jedan od načina zaštite useva jeste da se napravi mamac, odnosno da se patke usmere na polje namenski spremno za njihovu ishranu kako ne bi štetila druga polja.

KAKO SE ZAŠTITITI?