Pacovi problemi

zastita5problemi5opste5

Životni prostor:

Bolesti koje pacovi prenose

Pacovi prenose preko 40 bolesti ljudima na nekoliko načina – ujedom odn. grebanjem, preko drugih organizama kao što su buve, krpelji, grinje, ostavljanjem urina i izmeta. Urin pacova je odgovoran za širenje leptospiroze, oboljenja koje oštećuje jetru i bubrege i može dovesti do kardiovaskularnih problema. Izmet, perut i odbačene dlake pacova mogu da izazovu alergijske reakcije kod ljudi.

Hantavirus živi u malim glodarima kao što su pacovi, a prenošenje virusa nastaje udisanjem prašine u kojoj se nalaze izlučevine glodara ili kontaktom sa urinom i izmetom.
Leptospiroza je bakterijsko oboljenje koje zaražene životinje preko urina izbacuju u spoljašnju sredinu, odakle se čovek inficira preko povredama na koži ili preko sluzokože nosa, usta i očiju. Do infekcije najčešće dolazi tokom rekreativnih aktivnosti  vezanih  za vodu, pogotovo otvorenu stajaću vodu kao što su jezera, bare, a može da bude profesionalno oboljenje ribolovaca, veterinara, stočara, rudara, radnika na vlažnim terenima.

Uzimanje hrane koja je zaražena fekalnim bakterijama pacova ljudi mogu oboleti od salmoneloze.

Najpoznatija i najsmrtonosnija bakterijska bolest u istoriji koju su pacovi preneli ljudima preko buva jeste crna kuga.

 

Radno okruženje:

Šteta koju pacovi nanose u privredi

Šteta koju pacovi nanose ima velike finansijske posledice. Ukoliko vaši klijenti ili saradnici uoče tragove glodara ili njihove tragove, reputacija kompanije je nepovratno izgubljena.

Smatra se da više od 10% ukupne štete na žitaricama u svetskim razmerama uzrokuju glodari. Prema procenama stručnjaka, pacovi oštete privredu SAD-a koja odgovara zaradi 200 000 zaposlenih.

Zbog neprestane potrebe za glodanjem, pacovi uništavaju sve predmete do kojih dolazi na putu do hrane kao što su hartija, drvo, tkanina, koža, guma, vodovodne i električne instalacije. Mnogi požari nastali su kratkim spojevima do kojih je došlo griženjem instalacija. Britanska osigiravajuća društva procenjuju da su glodari odgovorni za 25 % požara u zgradama.

Oštećuju tehničke uređaje, skupe mašine, jer mogu da pregrizu i aluminijumsku ploču debljine 4 cm. Mogu da pregrizu tanak sloj bakra, olova i kalaja, ali ne mogu zidove, zbog čega se preporučuje da prostorije za skladištenje hrane imaju betonsku podlogu. Ukoliko pregrizu vodovodne cevi, dolazi do poplava, a događalo se i da oštete gasne instalacije.