Sove opšte

SOVE

Sova živi u gustim šumama, a hrani se miševima, pacovima, manjim sisarima, ježevima, drugim pticama, ribama i žabama. Gnezdi se na drveću a može i na tlu, u dupljama ili napuštenim gnezdima drugih grabljivica. Ženka polaže 2-4 jaja. Sve vrste sova u Srbiji, a ima ih 10, ubrajaju se u strogo zaštićene životinje koje je zabranjeno ugrožavati na bilo koji način. Sova je ugrožena vrsta ptica u Srbiji, gubitkom staništa (preoravanje, zarastanje, pošumljavanje), krivolovom, uzmeniravanjem od strane ljudi i domaćih životinja (zemljoradnja, stočarstvo), pesticidima.