Vrapci zaštita

zastita5problemi5opste5

Ekološka zaštita od vrabaca

Postoji više vrsta zaštitnih mera koje se mogu koristiti za teranje vrabaca..

Mreža protiv ptica širine okca 1 cm daje dobre rezultate u borbi protiv vrabaca. Mreža trajno rešava problem sa vrapcima jer im ne dozvoljava da pridju objektu koji je zaštićen.

Pored mreže, u borbi protiv vrabaca, uspešno deluju i elektro traka. Ona se dobro pokazala u rešavanju problema sa vrapcima na simsovima zgrada.

Vrapci ne reaguju na strašila za ptice, ali zamke za vrapce su se dobro pokazale gde je mali broj vrabaca.

Prilkom postavljane zaštite protiv vrabaca treba i ukloniti gnezda da bi se dobio što bolji efekat.

Jako je efikasna tehnika sa upotrebom metal-anthranilata u vidu magle, koji reaguje na ptice kao suzavac.

 

KAKO SE ZAŠTITITI?

      ⇒PRAVILNIK O REKLAMACIJI   ⇒REKLAMACIONI LIST
                  Na osnovu Zakona o zaštiti potrašača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014,
3 biljke koje su smrt za komarce Roštiljanje s prijateljima u bašti, uživanje s porodicom u toploj večeri na terasi,
Stonoge (Myriapoda) su zglavkari koji se zajedno sa insektima svrstavaju u podtip uniramija. Pripadaju im suvozemne vrste sa izraženom homonomnom  segmentacijom i sa jednim ili dva para nogu