Bubašvabe opšte

 zastita5problemi5opste5BUBAŠVABE

O vrsti

Bubašvabe su najstariji poznati insekti koji potuču iz tropskih i subtropskih predela, ali su se naselili u svim delovima sveta, čak i u močvarnim staništima,  prateći ljude u  migracijama odn. prateći izvore hrane.

Bubašvabe srećemo u zatvorenim prostorijama, međutim, tek 30 od 4600 vrsta živi u ljudskim naseljima. Na području Srbije živi tri vrste ovih insekata – crne bubašvabe, buba ruse i američke bubašvabe. Crne bubašvabe su najčešće i lako se prepoznaju po tamnom telu. Mužjaci imaju krila, ali ne lete, dok su kod ženki zakržljala. Ženke su proždrljive i ukoliko nema dovoljno hrane, grizu sve materijale na koje nailaze među kojima su papir, drvo, koža i slično.

Razmnožavaju se brzo. Ženka polaže jaja u pakete u kojima se razvijaju larve. U toku života, jedna ženka polaže i do 50 paketa iz kojih se razvija 16 larvi. Što je temperatura niža, larve se sporije razvijaju i presvlače se oko 7 puta. Odrasla bubašvaba živi oko pet godina.

Crne bubašvabe su dominantnije u odnosu na bubaruse koje imaju telo svetlo- braon boje. I mužjak i ženka imaju dobro razvijena krila, ali ne lete. Brzo se kreću zahvaljujući dugačkim nogama pokrivenim dlačicama. Bubaruse se neverovatno brzo razmnožavaju. Ženke u toku života odbace 4 ili 5 paketa ili ooteka u kojima je po 40 jaja. Larve već posle 14 dana postaju odrasle, polno zrele jedinke i počinju reprodukciju.

I za bubaruse je najvažnija temperatura. Ne preživljavaju na ekstrmno niskim ili visokim temperaturama vazduha.