Bumbar opšte

zastita5problemi5opste5BUMBARI

Bumbari su samo jedna od 25.000 vrsta pčela. Oni su veliki, a njihovo telo prekriveno je neobično gustim dlačicama, što im omogućava da budu da aktivno proizvode toplotu i odlično su prilagođeni aktivnostima u hladnim uslovima.

Bumbar ima karakteristične žute i crne dlačice po telu, a može imati i samo crne dlačice. Kao i pčele, bumbari skupljaju nektar iz cvetova i polen za prehranu mladih. Bumbari ne poseduju slušni aparat i nije nam poznato na koji način bumbari raspoznaju zvukove, ali mogu osetiti vibracije zvuka kroz površinu na kojoj stoje.

Bumbari prave kolonije, one su dosta manje u poređenju sa pčelinjim kolonijama. Gnezdo uglavnom sadrži oko 50 jedinki, i može biti napravljeno u gustoj travi ili u tunelima u zemlji koje su izgradile druge životinje.

Bumbari, kao i pčele, posećuju cvetove biljaka i imaju isti način oprašivanja. Kreću se uglavnom od 1-2 km od kolonije. Bumbari imaju naviku da posećuju iste cvetove svaki dan sve dok oni produkuju nektar i polen. Brzina leta bumbara može biti čak i do 54 km/sat.
Bumbari imaju mogućnost zvučnog oprašivanja ili oprašivanje zujanjem. 

Bumbari su veoma važni oprašivači i useva i divljih biljaka. Imaju veoma značajnu ulogu u agronomiji kao specifični oprašivači zbog toga što mogu oprašivati kulturne plantaže koje drugi insekti oprašivači ne mogu, zahvaljujući njihovim specifičnim zvučnim oprašivanjem. Kolonije bumbara se često koriste u staklenicima i plastenicima kod oprašivanja paradajza zato što frekvencija zvuka zujanja najefikasnije oslobađa polen sa prašnika.
Važna stvar je i fizička građa i veličina bumbara. Prilikom potrage za nektarom, bumbar oprašuje i druge vrste cvetova koje drugi insekti i pčele zaobilaze zbog veličine i snage tela kao i dužinom jezika.

Bumbari ne prerađuju nektar u med, već ga samo skladište.

Bumbari su nažalost ugrožena vrsta u mnogim zemljama zbog nekontrolisane primene pesticida.
U Velikoj Britaniji od devetnaest pozatih rodova bumbara, tri roda su u potpunosti nestala a kod osam rodova je opstanak ozbiljno ugrožen.
Smanjenje raznovrsnosti roda bumbara može prouzrokovati nesagledive posledice, širokih razmera, a time i dovesti do ugroženosti specifične flore i korelacija u ekosistemu prekidanjem životnih lanaca.