Komarci zaštita

 zastita5problemi5opste5Ekološka zaštita od komaraca

Zaštita od komaraca je različita u odnosu na stadijum razvitka komarca.

Biološka zaštita podrazumeva mere odbrane od komaraca dok su u stadijumu larve sa ciljem da se očuva čitave ekosistem i broj komaraca smanji na prihvatljivu meru. U zemljama u kojima je biodiverzitet očuvan, kontrola  larvi je relativno visoka.  Sa druge strane, u mnogim zemljama se dve vrste tropskih riba Gambusia affinis i Gambusia Holbrooki koriste kao prirodni predatori komaraca. Poribljavanje ovih vrsta koje su otporne na niske i visoke temperature i mogu da žive sa malo kiseonika, dovelo je do rešenja broja komaraca, ali i drugih problema. Ove živopisne ribe u ishrani koriste i mlađ drugih riba, te se njihova upotreba pokazala kao necelishodno rešenje za ekosistem, a od naziva „mosquitofish“, dobile su ime „fish destroyer“.

Bakterija Bacillus sphaericus uništava larve,  otkriveno je još šezdesetih godina prošlog veka, ali ne u meri da bi bila u komercijalnoj upotrebi.

Ni prirodni predatori nisu dovoljno efikasni u borbi protiv komaraca. Ptice pojedu svega 3% komaraca, a ni slepi miševi, žabe, rakovi, vilini konjici, daždevnjaci, plosnati crvi, pauci, grinje, rakovi  ne mogu da dovedu broj komaraca u optimalnu meru zbog izutetne vitalnosti i prilagodljivsti različitim uslovima života ovih malih insekata.

Kada je reč o odraslim komarcima, pored brojnih hemijskih sredstava koja su u upotrebi, izuzetno efikasni su ultrazvučni i uređaji na bazi UV svetlosti, a u potpunosti neškodljivi za okolinu.

 

KAKO SE ZAŠTITITI?

 

Uređaji protiv komaraca
Uređaje protiv komaraca možemo podeliti na ultrazvučne uređaje iUV sisteme koji na neprimetan način štiti vaše prostorije Ultrazvučni rasterivač Read More
Read more.
Prirodan način zaštite od komaraca
Uradi sam Šta možete da uradite sami? Najznačajnija preventiva odnosi se na uklanjanje vode iz doslovno svih posuda, čime se
Read more.