Galebovi zaštita

 zastita5problemi5opste5Ekološka zastita od galebova

Preventivna delovanja ljudi u odbrani od galebova počinje od čvrstog zatvaranja kanti sa smećem i ostacima hrane. Važno je onemogućiti ovim pticama bilo kakav pristup hrani, kao i formiranju gnezda.

Galebovi su izuzetno prilagodljivi, samim tim je borba protiv ovih štetočina kompleksna i dugotrajna.

Šiljci za ptice  su ekološka i 100% efikasna zaštita od neželjenog sletanja galebova na ravne površine kao što su krovovi, klima uređaji, solarni paneli. Tehnologija je veoma jednostavna, pticama ne dozvoljava sletanje na te površine, a ne povređuje ih.

Jedan od efikasnih ekoloških načina za odbranu od galebova na ravnim krovovima ili drugim sličnim površinama  jeste instaliranje rešetki od žica prekrivenih najlonom, a napravljenih od nerđajućeg čelika. Mononitne žice se ređaju kao šahovska polja na držače koji se fiksiraju uz ivice i taj sistem odbija galebove koji, kao snalažljive ptice, nastavljaju da traže druge površine na koje mogu neometano da sleću. Ovaj sistem se može postavljati i na dokovima. U tom slučaju, žice se montiraju na visoke aluminijumske cevi ispod kojih je prolazak ljudi neometan. Pogodan je za bazene, restoranske terase i druge otvorene površine.

Korisna zaštita postavlja se na uglove krovova. To može biti dovoljna zaštita zbog koje galebovi neće pokušati da se odmore na krovu.

 

Sistemi koji koriste snagu vetra

Veoma efikasan i dugotrajan način za odbranu od galebova jeste montiranje tkz. „pauka za ptice“ koji se postavlja na brodove, brodske cirade, dimnjake. Sistem se sastoji od žica od nerđajućeg čelika koje trepere pri najmanjem vetru, varniče iz osnove i to su efekti koje galebove drže udaljenima od zaštićenih površina. Još jedan uređaj koji koristi snagu vetra zasnovan je na jednostavnom sistemu koji okreće dve cevi na kojima su vizuelno „zaštrašujuće oči“. Ova naprava odbija ptice sa brodova, automobila, krovova, dimnjaka i drugih površina na koje galebovi sleću.

Vizuelni sistemi

Kako su galebovi agresivne ptice, praktična je i korisna upotreba ručnog lasera veličine baterijske lampe koja lako odstranjuje ove ptice. Primenjiva je i sva oprema koja vizuelno plaši ptice, kao što su Terror eyes sa zastrašujućim 3D očima na balonu. Oči na Terror Eyes-u su holografske i stvaraju iluziju ptice grabljivice u napadu. Baloni strašila će uplašiti jata ptica kojima smeta svetlucavost i neobičan dizajn. Strašila imaju upadljive oči i velika usta koja podsećaju na grabljivice. Klaćenje i okretanje strašila prilikom najblažeg vetra simulira pticu predatora koja plaši ptice.

KAKO SE ZAŠTITITI?

Ultrazvučna i zvučna zaštita od ptica
Ultrazvučni uređaji su pogodna rešenja za većinu prostora. Ultrazvuk na nečujan način rasteruje ptice, dok zvučni putem snimaka ptica grabljivica
Read more.
Uređaji protiv ptica
Uređaji protiv ptica koriste lasersku tehnologiju za spoljnu i unutrašnju upotrebu, i plinski topovi koji glasnim pucnjem plaše ptice. Laserski
Read more.
Mehanička zaštita od ptica
Mehanička zaštita je najjednostavnija i jedna od jeftinijih varijanti za odbranu od ptica. Šiljci, mreža, žice i trake su najsigurniji
Read more.
Zaštita u vidu gela protiv ptica
Zaštita u vidu gela koristi metode vatrenog gela koji ptice vide kao vatru, organske mirise koji smetaju pticama i lepljiva
Read more.
Strašila za ptice
Strašila se koriste za plašenje ptica koristeći razne metode vizuelnog zastrašivanja i zbunjivanja ptica putem boja, svetlosti i oblika koji
Read more.
Tečna sredstva za zaštitu od ptica
Tečna zaštita od ptica je jedna od netoksičnih zaštita koja uspešno štite i drveće i veće površine bez dodatnih pomagala.
Read more.