Ozakonjena zaštita ptica!

Ozakonjena zaštita ptica!

Beograd-
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pozdravilo je danas odluku Narodne skupštine Republike Srbije koja je izglasala Zakon o potvrđivanju sporazuma o očuvanju aftičko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa (AEWA)

Aftičko-evroazijski sporazum o zaštiti migtratornih ptica (AWEA), kao deo Konvencije o zaštiti migratornih životinja, obezbeđuje neophodnu saradnju brojnih država preko kojih preleću ili se u njima zadržavaku ptice selice na svojim seobama, od Artaktika do Rta dobre nade. Preko ovih područja preleću stotine miliona divljih ptica svake godine u pravcu severa ili juga, i one su izložene velikom broju različitih pretnji. Pretnje dolaze u ključnim periodima života ptica, kada im je, tokom preleta ili sletanja na tlo, neophodan mir da bi stigle do svog cilja, i to dvaput godišnje.Sporazum je potpisalo 77 država Evrope, Azije i Afrike, kao i Evropska unija. Predstavnici zemalja potpisnica redovno se sreću i razmatraju koliko je njegova primena efikasna. Osnovne mere koje zemlje potpisnice moraju zajedno da sprovode su zaštita samih ptica selica, zaštita njihovih staništa, upravljanje ljudskim aktivnostima, istraživanje i monitoring ptica selica i obrazovanje pojedinca, organizacija i institucija radi bolje primene ovih mera. Za ove aktivnosti zemljama potpisnicama su na raspolaganju i zajednička sredstva.

Jedna od osnovnih pretnji za ptice selice je krivolov, i to naročito u južnoj Evropi (uključujući i naše krajeve), na Bliskom Istoku i u Africi. On utiče ne samo na smanjenje populacija ugroženih vrsta, nego drastično pogoršava stanje populacija koje prežive te remeti uobičajene životne cikluse u svetu u kom za ptice ostaje sve manje mesta.
Iako regulisani lov ne zabranjuje, uvažavajući naučne podatke o veoma štetnim efektima olova na ptice, ostali biodiverzitet, životnu sredinu i ljudsko zdravlje, Sporazum uvidu zabranu korišćenja olovne sačme u lovačkoj municiji, koju su državedužne da postepeno. Olovna sačma, naime ima svoje alternative u potpuno bezbednim drugim metalnim legurama, a njeno korišćenje već je zabranjeno u mnogim zemljama.

About the author

institut administrator