Category Archive novosti buba rus

Mutirale buba ruse

Buba ruse su mutirale i razvile imunitet na skoro sve poznate insekticide.
Zbog mutacije kvržica kod ovih buba cela vrsta evoluirala za samo 20 godina, pa su skoro svi poznati insekticidi postali beskorisni. Mamci koji su ranije bili korišćeni više nemaju efekta, jer buba rusi ih sada detektuju kao gorku supstancu.