Žižak

ŽIŽAK – Problemi i proizvodi za zaštitu

Odrastao insekat je tamno smedje boje do crne boje, veličine 3-4,5 mm. Odrastao insekt žitnog žižka živi 150-300 dana i to leti kraće, a zimi duže.
Žitni žižak se nalazi prvenstveno u skladištima žitarica počev od najvećeg silosa pa do tavana individualnog proizvodjača. Nalazi se u mlinovima, a ređe u fabrikama testa, i trgovinama mešovite robe. Živi i razvija se isključivo unutar skladišta. Žitni žižak se hrani i razmnožava u svim vrstama stranih žita, kukuruzu, pirinču, kestenu. Može se hraniti, ali ne i razmnožavati u prekrupi, pirinču, grizu, brašnu. Postoji mnogo podataka koji govore o velikim štetama koje žišci nanose poljoprivredi.

Šteta koju prouzrokuju žišci

Žižak spada u štetočine skladišta, a osim štete na žitu, može da nanese štete na kukuruzu, pirinču, ječmu, zobi i kestenu a i na drvenim materijalima.

Zaštita od žiška

zitni zizakOsnovna mera u borbi protiv pasuljevog žižka je niska temperatura. Što je temperatura niža potreban je i kraći vremenski period do uginuća žižka: pri temperaturi od 0ºC uginuće nakon 30 dana, na temperaturi od -4ºC uginuće nakon 15 dana, a na temperaturi od -15ºC  žožak će uginuti za jedan dan. Pasulj je najbolje tokom zime skladištiti na temperaturi 0ºC ili na temperaturama vrednosti oko 0ºC.

Početak zaštite od žitnog žižka počinje se i pre nego se roba unosi u skladište. Za početak je potrebno izvršiti totalno čišćenje da se ukloni stariji rod, a potom se obavi dezinsekcija skladišta. Nakon smeštanja robe unutar skladišta periodično se pregleda unos i nakon toga se u skladu sa rezultatima pregleda postupa. Neka granica je kad se na kilogramu zrna primete 4 odrasle jedinke, jer se za jednu koja se vidi računa da ih ima još 10 koje su unutar zrna. Kad se određena količina zrna izloži svetlosti, odrasli insekiti izlaze na površinu i tako se mogu primetiti.Potapanjem određene količine zrna žita u vodu se mogu primetiti ona sa larvama unutra jer isplivaju na površinu, dok zrna bez larvi potonu na dno. Žitni žižak se suzbija isključivo registrovanim preparatima.

Za zaštitu parketa i drvene građe se najpre koriste posebni premazi.

Ranije se preventivno građa premazivala u dva sloja starim motornim uljem i naftom 1:1.