Detlići vole fasade!

Detlići vole fasade!

Detlići kljucaju ne samo drveće, već i fasade na kućama. Neretko se ljudi suočavaju sa ovakvim problemom. U borbi sa njima su korišćene tečnosti protiv ptica koje su davale pozitivne rezultate. Miris tečnosti odbija detliće da borave na tretiranoj površini i time na određen period štiti fasadu, ali dovoljno da detlići nauče da zaobilaze teretirani prostor. Pored vizuelnih i zvučnih rasterivača, ovo je dosta efikasna metoda zaštite koje građani koriste.

About the author

institut administrator

Odgovorite na komentar