UV-C svetlo može da deaktivira virus koji izaziva COVID-19 – Kako bezbedno primeniti ovu tehnologiju u dezinfekcione svrhe?

UV-C svetlo može da deaktivira virus koji izaziva COVID-19 – Kako bezbedno primeniti ovu tehnologiju u dezinfekcione svrhe?

 

 

Kako se svet suočava sa prvom globalnom pandemijom našeg doba, tehnologija kao što je UV-C svetlo za dezinfekciju će igrati jednu od bitnijih uloga u našoj budućnosti.

Postoje tri tipa UV zračenja koja se nalaze u sunčevoj svetlosti. Tu su UV-A i UV-B, koja prepoznajete sa pakovanja zaštitnih proizvoda za sunčanje. UV-A i UV-B zračenja izazivaju opekotine na koži i znakove starenja kože kao što su bore i staračke pege, pa čak mogu da izazovu i rak kože. Što se tiče UV-C, mi ne dolazimo u kontakt sa tim oblikom zračenja jer ga ozonski omotač Zemljine sfere filtrira. Talasna dužina UV-C svetla je kraća od talasne dužine svetla koje vidimo i najefikasnija je u deaktiviranju virusa na dužini od 260-265nm, koja je poznatija kao “germicidni vrh”. UV-C sijalice kompanije Signify rade na talasnoj dužini od 254nm, koristeći ultraljubičasto svetlo da deaktiviraju mikroorganizme kao što su virusi i bakterije, čime oni postaju neškodljivi za čoveka. Za sve mikroorganizme koji su do sada testirani izlaganjem UV-C svetlu se pokazalo da nisu otporni na UV-C svetlo. Ovo je takođe dokazano na Bostonskom univerzitetu gde je testiranjem utvrđeno da Signify germicidno UV-C svetlo smanjuje virus za 99% u roku od 6 sekundi.
 
 
Ljudi i životinje ne bi smeli da se izlažu germicidnom UV-C svetlu na ovoj talasnoj dužini jer može doći do oštećenja kože i očiju za svega par minuta izlaganja. Primenom odgovarajućih mera zaštite, i dobrom obukom i pripremom svih korisnika za pravilnu primenu UV-C svetla, UV-C dezinfekcija je priznata i dobro utemeljena mera dezinfekcije.
 
 
UV-C proizvodi za profesionalnu namenu kompanije Signify su napravljeni i namenjeni za upotrebu od strane obučenih profesionalaca koji preduzimaju odgovarajuće mere zaštite. Postoje i rešenja kod kojih UV-C zračenje sa 254nm je bezbedno koristiti u prisustvu ljudi u prostoriji. Sistemi za dezinfekciju gornjeg sloja vazduha su napravljeni tako da omogućavaju ljudima da budu prisutni u prostoriji tokom rada takvog sistema. Ovakvi sistemi se montiraju visoko u prostoriji i dezinfikuju vazduh putem prirodne konvekcije dok prolazi kroz dobro kontrolisanu i usku UV-C ozračenu zonu koja ostaje blizu plafona. Ova zona se nalazi na visini koja je iznad površine na kojoj ljudi obično borave. Ljudi mogu boraviti u prostoriji u kojoj se koriste i UV-C komore za dezinfekciju predmeta. Predmeti se postavljaju unutar komore radi dezinfekcije. Samo UV-C zračenje se u potpunosti zadržava unutar komore po istom principu po kom se mikro-talasi apsorbuju unutar mikrotalasne rerne.
 
 
 
Mere predostrožnosti su potrebne kada su površine direktno izložene UV-C izvoru svetla. Ovo je slučaj kada se dezinfikuju površine npr. u kancelariji ili u autobusu. Kako bi se sprečila oštećenja kože ili očiju koja mogu nastati usled direktnog izlaganja UV-C izvorima svetla, ni ljudi ni životinje ne smeju biti prisutni tokom UV-C ciklusa dezinfekcije površina. Zbog toga se ovi ciklusi najčešće sprovode noću kada su svi ljudi već napustili kancelariju ili se autobus vratio u garažu. Radi veće sigurnosti, moguće su dodatne mere bezbednosti uz pomoć senzora koji mogu da isključe UV-C izvore svetla ukoliko detektuju prisustvo čoveka ili životinje. UV-C svetlo sa kraćom talasnom dužinom (u rasponu od 207 – 222nm) je ponekad poznato kao “Far UV-C” Far UV-C svetlo ne može da prodre kroz ćelije kože, tako da postoji mogućnost da se koristi za dezinfekciju prostorija u kojima ima ljudi.
 
Pandemija COVID-19 je širom sveta ubrzala razvoj i primenu UV-C proizvoda za dezinfekciju. Imajući to u vidu, od ključne je važnosti da se kompanije, koje su uključene u proizvodnju i primenu germicidnog UV-C osvetljenja, pridržavaju najviših standarda bezbednosti. Svetska asocijacija za osvetljenje je razvila smernice za proizvođače i korisnike UV-C proizvoda za dezinfekciju koji se fokusiraju na povećanje bezbednosti proizvoda za njihove korisnike. UV-C proizvodi kompanije Signify su razvijeni i kreirani tako da ispunjavaju visoke standarde koji su definisani ovim novim smernicama.
 
 
Kako se pandemija Korona virusa brzo širi, strani naučnici su izumeli personalnu džepnu verziju UV sterilizatora koja će Vam pomoći da dezinfikujete i sterilišete predmete za ličnu upotrebu. UV džepni sterilizator uništava viruse, bakterije i druge patogene mikroorganizme dokazanom efikasnošću od 99.9 %.
 
Kompletnu specifikaciju i način rada uređaja možete pogledati ovde
 
U koliko želite kupiti UV džepni sterilizator možete ga poručiti ovde

About the author

institut administrator

    Leave a Reply